فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی

فصل چهارم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خـاطرات

‏ ‏

رضا فراهانی


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 101

‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 102