فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی
عطوفت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عطوفت امام

‏این شخصیت خانواده حضرت امام را‏‎ ‎‏می‌رساند که به کارگران بیت ننه ‏‎ ‎‏می‌گفتند. وقتی که فرزندان آنها‏‎ ‎‏به دیدن مادرانشان می‌آمدند، حضرت ‏‎ ‎‏امام دست نوه هر یک از ننه‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏می‌گرفتند و در حیاط قدم می‌زدند. ‏‎ ‎‏بچه‌هایی که تازه راه رفتن یاد گرفته بودند، آقا‏‎ ‎‏تاتی تاتی این بچه‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏دور حیاط می‌چرخاندند. من از بالا‏‎ ‎‏تماشا‏‎ ‎‏می‌کردم و این صحنه‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏می‌دیدم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 153