فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
نظم امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نظم امام

‏حضرت امام در کارهایشان نظم خاصی داشتند. در بیت ایشان دفتر با‏‎ ‎‏اتاق محافظین از طریق دری به هم متصل می شد و ما‏‎ ‎‏اغلب اوقات از ‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‏عبور می کردیم و امام هر روز صبح ها‏‎ ‎‏مشغول قدم زدن بودند و آن ‏‎ ‎‏موقع می فهمیدیم که ساعت 10 است چون ایشان ساعت 10 قدم ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 191

‏می زدند. یا بعد ازظهرها یک ساعت مانده به اذان مغرب و عشادر حیاط ‏‎ ‎‏قدم می زدند. در حال قدم زدن تسبیحی به دست داشتند و ذکر می گفتند ‏‎ ‎‏یا رادیوی کوچکی دست شان بود که قدم زنان به اخبار گوش می کردند. ‏‎ ‎‏اوایل که از نظر جسمانی در وضعیت مناسبی بودند در حال قدم زدن ‏‎ ‎‏روزنامه هم می خواندند.‏

‏در ایام ملاقات راس ساعت 8 به بیرونی می آمدند و آقایان رسولی و ‏‎ ‎‏رحیمیان خدمتشان می رسیدند. آقای رحیمیان برای مهر کردن قبض ‏‎ ‎‏خدمتشان می رسید. امام سر ساعت هشت می آمدند و هشت و پنج دقیقه ‏‎ ‎‏زنگ می زدند که آقایان بیایند. وقتی برای ملاقات آماده می شدند عمامه ‏‎ ‎‏بر سر می گذاشتند و داخل آینه نگاه می کردند، ابروهایشان را دست ‏‎ ‎‏می کشیدند، محاسن شان را شانه می کردند و عطر می زدند. وضع ‏‎ ‎‏ظاهری شان دائما مرتب و منظم بود و نظافت و این چیزها را بسیار ‏‎ ‎‏رعایت می کردند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 192