فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
برنامه خانواده امام در روز جمعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برنامه خانواده امام در روز جمعه

‏روز های جمعه برنامۀ خانواده امام این بود که همه اقوام ـ نوه ها‏‎ ‎‏و ‏‎ ‎‏صبیه های امام ـ آنجا جمع می شدند. یادم هست که یک روز جمعه ‏‎ ‎‏حضرت امام قدم می زدند و نوه های کوچک حضرت امام آقا یاسر، عماد، ‏‎ ‎‏و فرزندان آقای اشراقی و چند نفر دیگر دنبال آقا حرکت می کردند و ‏‎ ‎‏شعار می دادند: روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، آقا هم بر می گشت ‏‎ ‎‏و لبخندی به آنها می زد. بچه ها از تلویزیون این شعارها را شنیده بودند و ‏‎ ‎‏آنجا وقتی امام را می دیدند آن شعارها را تکرار می کردند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 193