فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
شستشو و کفن امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شستشو و کفن امام

‏به توصیه دکتر و به اتفاق یکی از پرستارها خدمت پیکر حضرت امام ‏‎ ‎‏رسیدیم و قرار شد وسایل پزشکی و سرم و اینها را از بدن امام جدا‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 209

‏کنیم. این کار را کردیم و سپس بدن امام و جای بخیه ها را با پنبه و مواد ‏‎ ‎‏مخصوص تمیز کردیم. قرار شد فردا مجلس خبرگان تشکیل شود. در ‏‎ ‎‏داخل دفتر شماره تلفن اعضای مجلس خبرگان در شهرستان ها را‏‎ ‎‏می گرفتیم و آقایان ‏‎]‎‏آیت الله‏‎[‎‏ مومن و طاهری صحبت می کردند و اعلام ‏‎ ‎‏می کردند که فردا جلسه خبرگان است و لازم است آقایان حتما شرکت ‏‎ ‎‏کنند. البته به آنها نمی گفتند که حضرت امام رحلت کرده اند.‏

‏ساعت 12 شب تصمیم گرفتند حضرت ‏‏امام ‏‏را غسل دهند یکی دو تا‏‎ ‎‏تخت آماده کردیم و جنازه را به اتفاق دو سه نفر به داخل بیت امام ‏‎ ‎‏انتقال دادیم همان بیتی که حضرت امام مدت ها آنجابودند و برای دست ‏‎ ‎‏بوسی و ملاقات باشخصیت ها در همان منزل استقرار داشتند.‏

‏به هنگام شستشوی بدن مطهر امام جمعیت زیادی بودند اما حاج ‏‎ ‎‏احمد آقا فرمودند آقایان تشریف ببرند. همه بیرون رفتند و آقایان ‏‎ ‎‏جمارانی، صانعی، توسلی، کفاش‏‏ ‏‏زاده، سراج، بهاء الدینی، سید محمد ‏‎ ‎‏هاشمی، میریان و فراهانی و حاج عیسی ماندند. دو‏‏ ـ‏‏ سه نفر از برادران ‏‎ ‎‏جماران هم به پیشنهاد آقای جمارانی حاضر بودند از جمله پسر کربلایی ‏‎ ‎‏حسن، محمد عرفاتی، امیر آقاخواهرزاده آقای جمارانی و آقایی به نام ‏‎ ‎‏محمد. آقای جمارانی به حاج احمد آقا عرض کرد که این آقایان مدتی ‏‎ ‎‏اینجا زحمت کشیده اند و اگر اجازه بدهید بمانند. خلاصه بنده به همراه ‏‎ ‎‏آقای هاشمی جنازه را از بیمارستان به منزل انتقال دادیم. حاج عیسی ‏‎ ‎‏مسوول شستشو شد و آقای توسلی هم نیت می کرد برای اینکه غسل را‏‎ ‎‏انجام بدهند.‏

‏پس از شستشو میزی رادر یک سمت قرار دادند که کفن انجام دهند. ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 210

‏یادم هست که کفن را از خانۀ آقای جمارانی یا خانۀ آقای خوئینی ها‏‎ ‎‏گرفتم و آوردم. به سه راه بیت که رسیدم به جمعیتی برخوردم که مدام ‏‎ ‎‏از حال آقا سوال می کردند. من هم چیزی نگفتم چون قرار بود تا فردا‏‎ ‎‏اعلام نشود. کفن را آوردم و حضرت امام راکفن کردند سپس جنازه را‏‎ ‎‏به داخل سردخانه ای که آنجابود انتقال دادیم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 211