فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی
امام و دولت موقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام و دولت موقت

‏در زمان دولت موقت، هنگامی که افرادی چون داریوش فروهر، مدنی و ‏‎ ‎‏غیره به خدمت امام می رسیدند، همیشه یک دندگی می کردند و مثلا‏‎ ‎‏می گفتند که سپاه چی است، جهاد چی است. وزیر نفت می گفت مثلا‏‎ ‎‏این پاسدارها‏‎ ‎‏عین قزاق هامی مانند. به طور مستقیم این حرف ها را به امام ‏‎ ‎‏می زدند. حالا ما هم حضور داشتیم، و امام در جواب می گفتند که ما‏‎ ‎‏مطلب محرمانه ای نداریم بچه ها از خودمان هستند. ‏‏امام در مقابل این ‏‎ ‎‏حرف ها ابتدا گوش می کردند، جواب نمی دادند و سکوت می کردند. ‏‎ ‎‏سپس به ما می فرمودند شما بروید و کارهایتان را انجام دهید. سپس ‏‎ ‎‏عقدۀ دل اینها را گوش می کردند و از آن باخبر می شدند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 219