فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی
فهرست اعلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست اعلام

فهرست اعلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اشخاص

اماکن

 سایر


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 235


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 236

فهرست اشخاص

‏ ‏

‏آشتیانی 105‏

‏آشتیانی، علی اکبر  62،  125‏

‏آفاق خانم 120‏

‏اراکی، محمدعلی (آیت الله) 93‏

‏اشراقی، شهاب الدین 109، 111، ‏

‏112، 113، 115، 116، 117، ‏

‏118، 122، 123، 124، 125، ‏

‏126، 166، 176، 193‏

‏اشراقی، علی 120‏

‏اعرابی، فرشته 171‏

‏اکبری (شهید) 218‏

‏الهی قمشه ای، مهدی 47‏

‏امام جمارانی، سید مهدی 126، ‏

‏127، 171، 172، 210‏

‏امام خمینی اکثر صفحات‏

‏انصاری، محمدعلی 7، 8، 12، 29، ‏

‏36، 37، 61، 65، 67، 98، 117، ‏

‏126، 174، 196، 197، 198، ‏

‏206، 207، 208، 211، 212‏

‏ایرانی، حسین 184‏

‏ایوبی 17‏

‏باهر (دکتر) 122‏

‏باهنر، محمدجواد 26‏

‏برقعی (شهید) 106 ‏

‏بروجردی، محمود  155، 174‏

‏بروجردی، مسیح 117، 176، 212‏

‏بشارتی، علیمحمد 90‏

‏بنی صدر، سید ابوالحسن 124، 220‏

‏بهاءالدینی، سید احمد 33، 49، 55، ‏

‏59، 73، 84، 129، 163، 168، ‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 237

‏179، 194، 201، 210‏

‏بهشتی، سید محمد 124، 167‏

‏پسندیده، سید مرتضی 187‏

‏پورمقدس، مسعود  58، 59، 156، 169، 170، 174، 175، 201‏

‏توسلی، محمدرضا7، 12، 19، 22، 45، 62، 69، 78، 87، 200، 210، 211، 213‏

‏ثقفی، رضا144‏

‏ثقفی، محمد (میرزا) 124‏

‏جعفری، اقلیم 3، 5‏

‏جعفری، عیسی 3، 10، 16، 70، 84، 91، 95، 96، 110، 117، 146، 155، 163، 168، 169، 194، 196، 197، 210، 211، 222، 223، 224، 226، 228، 233‏

‏جنتی، احمد 209‏

‏جوادی آملی، عبدالله 195‏

‏حاج حسین علی (عکاس) 141‏

‏حبیبی، حسن 124‏

‏حسین، صدام ‏‎‎‏ صدام حسین‏

‏حسینی، حسین 109‏

‏حضرتی (برقکار) 227‏

‏حکیم، سید محسن (آیت الله) 104‏

‏خامنه ای، سید علی (آیت الله) 20، 22، 68، 90، 205، 207، 208، 209‏

‏خرازی، کمال 178‏

‏خزعلی، ابوالقاسم 209‏

‏خسروشاهی (همسایه امام) 148، 153‏

‏خلخالی، صادق 184‏

‏خلیلیان، حسن 105، 211‏

‏خمینی، سید احمد  اکثر صفحات‏

‏خمینی، سید حسن 90، 113، 114، 115، 130، 141، 168، 169، 178، 193‏

‏خمینی، سید حسین 106، 107، 119‏

‏خمینی، سید مصطفی 6، 74، 118، 184‏

‏خمینی، سید یاسر 130‏

‏خویی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 19، 104‏

‏دخیلی، قاسم 106‏

‏ربانی املشی، محمدمهدی 93‏

‏رجایی، محمدعلی 26‏

‏رحمانی، محمدعلی 125‏

‏رحیمیان، محمدحسن 6، 8، 162، 192، 228‏

‏رسولی محلاتی، سید هاشم 39، 65، 77، 78، 87، 125، 168، 192، ‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 238

‏211، 214‏

‏رشدی، سلمان 90، 197‏

‏رضایی، محسن 22‏

‏رفیق دوست، محسن 120‏

‏رنجبر، مرتضی 109، 123‏

‏رنجبر، مصطفی 119، 123، 125‏

‏روحانی، حسن 104‏

‏زرگر، احمد (دکتر) 122‏

‏سلطانی طباطبائی، سید محمدباقر 106‏

‏سلیمانی، حسین 183، 197‏

‏سلیمی، حسن 217، 225‏

‏سیم فروش (دکتر) 55‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت الله) 105، 110، 111‏

‏شمس علی، یدالله 168، 230‏

‏شوارد نادزه، ادوارد امبروسی یویچ 196‏

‏شیخ نژاد، ابوالقاسم 105‏

‏صانعی، حسن 9، 29، 32، 37، 62، 65، 77، 78، 108، 109، 117، 119، 125، 210، 222‏

‏صباغیان، هاشم 109‏

‏صحفی (ساکن قم) 104‏

‏صدام حسین 39‏

‏صدوقی، محمد 167، 168‏

‏طالقانی، سید محمود (آیت الله) 208، 221‏

‏طاهری اصفهانی، سید جلال الدین 25، 26، 52، 210‏

‏طباطبایی، سید محمدحسین (علامه) 118، 119‏

‏طباطبایی، سید مرتضی 209 ‏

‏طباطبایی، عبدالحسین (دکتر) 57، 98، 176، 177‏

‏طباطبایی، فاطمه 9، 127، 129، 130، 132، 135، 137، 138، 139، 140، 142، 151، 152، 159، 160، 162، 168، 169، 170، 171، 176، 177‏

‏طریقتی 228‏

‏عارفی، حسن 40، 42، 43، 47، 54، 57، 58، 59، 63، 64، 99، 122، 173، 204، 205، 207‏

‏عدنانی، محمد 143‏

‏عراقی، مهدی 105، 109‏

‏عرفاتی، حسین 22‏

‏عرفاتی، محمد 210‏

‏فارسی، جلال الدین 124‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 239

‏فاضل لنکرانی، محمد (آیت الله)  69‏

‏فاضل، ایرج (دکتر)  205، 206، 207‏

‏فراهانی، حسین 150‏

‏فراهانی، رضا103، 157، 211‏

‏فروهر، داریوش 219‏

‏فلاح 169، 171‏

‏قرائتی، محسن 184‏

‏کامکار، اصغر 112‏

‏کردستی (دکتر) 122‏

‏کرمی 105‏

‏کریمی، حسن 232‏

‏کریمی، سید جعفر 69‏

‏کریمی، هادی 184، 185‏

‏کفاش زاده، مصطفی 27، 28، 40، 41، 60، 206، 210، 227‏

‏کلانتر (دکتر) 54‏

‏کیانی 231، 232‏

‏گلپایگانی، سید جواد 201‏

‏گلپایگانی، سید محمدرضا(آیت الله) 104، 111، 200، 213، 214‏

‏گلسرخی (واعظ) 119‏

‏گورباچف، میخائیل سرگی یویچ 94، 194، 195‏

‏لاریجانی، محمدجواد 196‏

‏لواسانی، سید محمدصادق(از دوستان امام) 36، 93‏

‏مومن، محمد 209، 210‏

‏مجاهدی (آیت الله) 77‏

‏محتشمی پور، سید علی اکبر 126‏

‏محفوظی، عباس 157‏

‏محمدی گیلانی، محمد 209‏

‏مدنی (دریادار) 219، 220‏

‏مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (آیت الله) 184‏

‏مرندی (دکتر) 54، 56‏

‏مشرف، محمدرضا126‏

‏مشکینی، علی 111، 209‏

‏مشهدی اکبر (باغبان) 163‏

‏مصطفوی، زهرا143، 170، 171، 172‏

‏معتمدی (دکتر) 122‏

‏معلم دامغانی، اکبر 194‏

‏منافی، هادی 13، 34‏

‏مهاجری، مسیح 104‏

‏مهرقاسمی، رضا178، 211‏

‏موسوی (خانمی ساکن جماران) 177‏

‏موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (آیت الله) 89، 90، 205، 208‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 240

‏موسوی، سید سراج الدین 26، 171، 172، 209، 210‏

‏موسوی، میرحسین 206، 207، 208‏

‏میریان، سید رحیم 25، 30، 35، 159، 168، 192، 223‏

‏ناطق نوری، علی اکبر 22، 66‏

‏نظام زاده، محمدعلی 9، 37‏

‏نوراللهی اصفهانی (آیت الله) 77‏

‏نوربالا(دکتر) 229‏

‏نوری، عبدالله 27‏

‏ولایتی، علی اکبر 94، 196، 197‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر 20، 60، 64، 87، 90، 177، 205، 207، 208‏

‏هاشمی، سید محمد 210، 212‏

‏هاشمی، محمد (میرزا) 126‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 241

فهرست اماکن

‏آشتیان 103‏

‏ابرجس 3‏

‏اصفهان 25، 34، 35، 112، 169‏

‏امام زاده قاسم تهران 125‏

‏انگلیس 90، 206‏

‏باغ آقای خسروشاهی جماران 51 ‏

‏بجنورد 121‏

‏بهشت زهرا(س) 65 ، 75، 185، ‏

‏208، 214، 218، 233‏

‏بیت امام خمینی در دربند تهران 126‏

‏بیت الله الحرام 52‏

‏بیرجند 121‏

‏بیمارستان امام حسین(ع) تهران 53، 54‏

‏بیمارستان آیت الله طالقانی تهران 53‏

‏بیمارستان بقیة الله تهران 40‏

‏بیمارستان شهداتهران54‏

‏پادگان بلال تهران 18‏

‏پاریس 105‏

‏پاکستان 117‏

‏پل آهنچی قم 108‏

‏پل حجتیه قم 185‏

‏پل کریم خان تهران 129‏

‏تبریز 53، 200‏

‏تجریش 153‏

‏تهران 3، 4، 5، 6، 25، 26، 34، 35، ‏

‏39، 53، 73، 75، 77، 95، 105، ‏

‏109، 120، 123، 124، 125، ‏

‏152، 155، 184، 195، 200، ‏

‏204، 213، 217، 230، 231‏

‏جماران 3، 22، 32، 39، 86، 92، ‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 242

‏126، 154، 155، 158، 167، 187، 188، 198، 213، 217، 232‏

‏چهل اختران 183، 185، 186‏

‏حسینیه جماران 8، 12، 32، 40، 50، 51، 70، 126، 127، 135، 142، 143، 151، 152، 172، 224‏

‏حضرت شاه عبدالعظیم (س) 185‏

‏حوزه علمیه قم 19، 69، 157‏

‏خمین 116‏

‏خیابان ارم قم 4، 110‏

‏خیابان ایران تهران 106‏

‏خیابان بهار تهران 106‏

‏خیابان بیست متری گلستان قم 112‏

‏خیابان پاسداران تهران 155‏

‏خیابان دربند تهران 7‏

‏خیابان سنایی  129‏

‏خیابان شهدا تهران 184‏

‏خیابان صفائیه قم 112، 184‏

‏خیابان ظفر تهران 5‏

‏داودیه (محله ای در تهران) 5‏

‏دبستان باغ فیض قم 186‏

‏دزفول 8‏

‏روستای یاور زنجان 217‏

‏ری 185‏

‏سنندج 193‏

‏سوریه 136‏

‏شلمچه 42، 200‏

‏شهرک امام حسن(ع) قم 106‏

‏شوروی 94، 195، 196‏

‏عراق 201‏

‏فرانسه 218‏

‏فرودگاه مهرآباد تهران 105‏

‏قبرس 22‏

‏قبرستان بقیع 186‏

‏قلهک (محله ای در تهران) 5‏

‏قم 3، 4، 19، 55، 60، 73، 74، 75، 103، 104، 105، 106، 110، 111، 112، 113، 116، 119، 120، 123، 125، 126، 155، 158، 163، 164، 183، 184، 185، 186، 187، 195، 213، 214، 217، 218، 219، 220، 221‏

‏کربلا6، 163‏

‏کردستان 25، 26‏

‏کرمانشاه 19‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 243

‏کوشک نصرت (محله ای نزدیک قم) ‏

‏208‏

‏کویت 201‏

‏لندن 19‏

‏موسسه تنظیم و نشر آثار امام ‏

‏خمینی (س) 68‏

‏مدرسه رفاه تهران 106، 154‏

‏مدرسه علوی تهران 106، 154، 217‏

‏مدرسه فیضیه قم 75، 106، 107، ‏

‏109، 110، 183، 184، 186، ‏

‏219‏

‏مدرسه مهدیه قم 104 ‏

‏مزار شهدای چیذر تهران 59‏

‏مسجد اعظم قم 184، 221‏

‏مسجد امام حسن(ع) قم 185‏

‏مسجد آیت الله بروجردی قم 108‏

‏مسجد جماران تهران 202‏

‏مشهد 19، 84، 119، 121، 165‏

‏مصلّی امام خمینی (س) تهران 22، ‏

‏65، 212‏

‏مکّه 52، 156، 157‏

‏میدان آزادی تهران 218‏

‏میدان تجریش تهران 190‏

‏میدان هفتم تیر تهران 194‏

‏نجف 3، 5، 6، 104، 126، 221‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 244

سایر

‏اطلاعات (روزنامه) 74‏

‏حزب خلق مسلمان 110‏

‏رادیو اسرائیل 8، 80، 170‏

‏رادیو امریکا8، 80، 170‏

‏رادیو بی . بی.  سی 80‏

‏سازمان مجاهدین خلق ایران ‏

‏(منافقین) 111‏

‏ساواک 103، 104، 139‏

‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 26‏

‏قرآن 16، 18، 19، 20، 37، 45، ‏

‏49، 64، 76، 79، 116، 117، ‏

‏145، 159، 183‏

‏کشف اسرار (کتاب) 4‏

‏مفاتیح الجنان (کتاب) 47‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 245