فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
برنامه های امام در ماه مبارک رمضان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برنامه های امام در ماه مبارک رمضان

‏حضرت امام قبل از ماه ‏‏مبارک رمضان یعنی در ماه شعبان دستور می‌دادند ‏‎ ‎‏که بروید و ‏‏ماه را‏‎ ‎‏ببینید. بار‌ها‏‎ ‎‏به من می‌فرمودند که برو و به آقای توسلی ‏‎ ‎‏بگو که عده‌ای را‏‎ ‎‏به خارج از شهر بفرستند و آنها‏‎ ‎‏در تپه‌ها‏‎ ‎‏و بیابان‌ها‏‎ ‎‏و ‏‎ ‎‏بلندی‌ها‏‎ ‎‏به ر‏‏و‏‏یت ماه بپردازند. چون در مکان‌‌های بلند بهتر می‌شود ماه ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏نظاره کرد. یکبار شب اول ماه شعبان بود که من روی پشت بام رفتم و ‏‎ ‎‏ماه را‏‎ ‎‏دیدم. هوا‏‎ ‎‏خیلی صاف بود و ماه به راحتی قابل ر‏‏و‏‏یت بود. با‏‎ ‎‏دیدن ‏‎ ‎‏ماه بلافاصله به سمت اتاق حضرت امام رفتم تا‏‎ ‎‏این خبر را‏‎ ‎‏به ایشان ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 45

‏برسانم. دیدم که آقادر ایوان ایستاده است و خودش به آسمان نگاه ‏‎ ‎‏می‌کند. تا‏‎ ‎‏آمدم بگویم که آقاجان من ماه را‏‎ ‎‏دیدم، ایشان فرمودند که ماه ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏دیدم. حضرت امام خودشان اول ماه رجب و ماه شعبان دنبال ماه ‏‎ ‎‏می‌گشتند تا‏‎ ‎‏یقین پیدا‏‎ ‎‏کنند، هم به خاطر روزه و هم به دلیل عظمت شب ‏‎ ‎‏اولی که هر ماه دارد. امام خودشان به این موضوع مقید بودند و به ‏‎ ‎‏دیگران هم سفارش می‌کردند که روی پشت بام بروید و ماه را‏‎ ‎‏ببینید و ‏‎ ‎‏به من خبر بدهید. اول ماه رمضان که می‌شد به طور کلی ملاقات‌هایشان ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏تعطیل می‌کردند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 46