فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی
تقلید از حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تقلید از حضرت امام

‏استادی داشتم که خداوند او را‏‎ ‎‏حفظ کند، ایشان قم هستند، در منزلش ‏‎ ‎‏عکسی از امام داشت. ساواک آمده بود و گفته بود، باید عکس را‏‎ ‎‏برداری. اما‏‎ ‎‏او آن عکس را‏‎ ‎‏بر نمی‌داشت. خیلی سر و کله می‌زدند و ‏‎ ‎‏پاسبان‌ها می‌آمدند تا‏‎ ‎‏عکس را‏‎ ‎‏بردارد اما‏‎ ‎‏او این کار را‏‎ ‎‏نمی‌کرد. ‏‏همسایه‌ها‏‎ ‎‏آمدند و گفتند: فلانی کار دست خودت می‌دهی، می‌گیرند و می‌برندت. ‏‎ ‎‏آخرش اجبارا‏‎ ‎‏آن را‏‎ ‎‏پایین آورد. من شاگرد ایشان بودم و آرام‌آرام به حد ‏‎ ‎‏بلوغ رسیدم. ایشان گفت: از کی تقلید می‌کنی؟ گفتم پدرم از آقای ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 103

‏گلپایگانی تقلید می‌کرد. ایشان گفت که تقلید این‌جوری نیست که کی از ‏‎ ‎‏کی تقلید می‌کند. تقلید این است که انسان باید خودش مجتهدی را‏‎ ‎‏که ‏‎ ‎‏اعلم است انتخاب کند.‏

‏خوب آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خویی، آیت‌الله گلپایگانی از مجتهدان ‏‎ ‎‏هستند. آیت‌الله خمینی در نجف هم از مجتهدان هستند. به ایشان گفتم: ‏‎ ‎‏به نظر شما‏‎ ‎‏کدام یک بهتر است؟ گفت: نظر من شرط نیست ولی من ‏‎ ‎‏خودم از آقای خمینی تقلید می‌کنم ‏‏و ایشان را‏‎ ‎‏اعلم می‌دانم ولی خودت ‏‎ ‎‏تحقیق کن ببین کدام اعلم است. آن موقع کسانی ‏‏مثل دکتر حسن روحانی ‏‎ ‎‏و مسیح مهاجری و عده‌ای دیگر طلبه‌‌های مدرسه مهدیه بودند که اولین ‏‎ ‎‏عکس حضرت امام را‏‎ ‎‏از یکی از این طلبه‌ها‏‎ ‎‏گرفتم. یکی از آن طلبه‌ها‏‎ ‎‏می‌گفت که اگر یک وقتی ان عکس را‏‎ ‎‏از تو گرفتند نگویی که عکس را‏‎ ‎‏از چه کسی گرفته‌ای. از همان ایام بر آن شدم که از حضرت امام تقلید ‏‎ ‎‏کنم.‏

‏تهیه رساله آقا‏‎ ‎‏خیلی مشکل بود. یک شخصی در قم بود به نام آقای ‏‎ ‎‏صحفی که ایشان مخفیانه رساله حضرت امام را‏‎ ‎‏توزیع می‌کرد و با‏‎ ‎‏آنکه ‏‎ ‎‏ساواک او راخیلی زیر نظر داشت، باز او پنهانی رساله امام را‏‎ ‎‏به عده‌ای ‏‎ ‎‏از دوستان و رفیق‌هایش می‌داد. استاد من روزی به آقای صحفی گفت: ‏‎ ‎‏آقا‏‎ ‎‏رضای‏‏ ما‏‎ ‎‏از آقای خمینی تقلید می‌کند لذا‏‎ ‎‏رساله می‌خواهد. آقای ‏‏صحفی ‏‎ ‎‏گفت: من الان رساله آقا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏ندارم ولی قول می‌دهم برایش تهیه کنم. ‏‎ ‎‏مدتی گذشت تا‏‎ ‎‏اینکه ایشان کتابی برایم آورد و گفت: این کتاب آقاست ‏‎ ‎‏ولی ورق اول ندارد. چون در ورق اول اسم آقا‏‎ ‎‏نوشته شده آن را‏‎ ‎‏کنده‌ایم. آن ورق را‏‎ ‎‏بعدا‏‎ ‎‏برایت می‌آورم. خلاصه رساله آقا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏گرفتم و از ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 104

‏همان زمان از حضرت امام تقلید کردم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 105