فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی
اقامت در دربند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اقامت در دربند

‏امام وضعیت جسمی شان بهتر شده بود اماپزشک ها‏‎ ‎‏گفتند نظر به اینکه ‏‎ ‎‏آقاباید تحت نظر باشند لذابهتر است ایشان ده ـ بیست روزی در تهران ‏‎ ‎‏بمانند سپس به قم بروند. آقاخیلی علاقه مند بودند که به قم بروند. آقای ‏‎ ‎‏رسولی محلاتی چون اهل امام زاده قاسم تهران بود همان جاگشت و در ‏‎ ‎‏خیابان دربند منزلی را‏‎ ‎‏اجاره کرد و روز 12 اسفند 1358 آقا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏به آنجا‏‎ ‎‏آوردند. آنجا‏‎ ‎‏سه طبقه بود طبقه همکف آقایان صانعی و آشتیانی و ‏‎ ‎‏علمایی که به اصطلاح جوابگوی تلفن بودند از جمله آقای رحمانی، ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 125

‏آقای ‏‏محتشمی، ‏‏آقامیرزامحمد هاشمی،آقای انصاری و‏‎ ‎‏خدا‏‎ ‎‏رحمت کند‏‎ ‎‏آقای ‏‏اشراقی بودند. چند نفر هم ما‏‎ ‎‏بودیم. در طبقه وسط هم خانم ‏‎ ‎‏حضرت امام ‏‏و خانم آقای اشراقی و خانم حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. طبقه ‏‎ ‎‏سوم هم ‏‏حضرت امام. هر طبقه حدود دویست متر مساحت داشت. ‏‎ ‎‏مالک اصلی آن منزل هم آقای محمدرضا‏‎ ‎‏مشرف بود. در همان منزل هم ‏‎ ‎‏طلبه هابه دیدار امام می آمدند و به اصطلاح جلوی امام رژه می رفتند.‏

‏آقا‏‎ ‎‏پس از مدتی فرمودند اینجا‏‎ ‎‏محیطش طاغوتی است و من اینجا‏‎ ‎‏نمی مانم. البته من آن ساختمان دربند رابرای امام مثل زندان موسی بن ‏‎ ‎‏جعفر(ع) می دانستم هر چند که حضرت امام آن دوران سخت نجف را‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آن منزل کوچک آن طور که می گویند سپری کرده و ناراحت هم نبود، ‏‎ ‎‏ولی اینجامی فرمودند محیطش طاغوتی است و من دارم با‏‎ ‎‏طاغوت انس ‏‎ ‎‏می گیرم و نمی مانم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 126