فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی
رعایت حق همسایه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رعایت حق همسایه

‏در جماران حاج آقاخسروشاهی همسایه حضرت امام بود و یادم هست ‏‎ ‎‏که امام رضوان  الله تعالی علیه چند بار فرمودند که بروید به آقای ‏‎ ‎‏خسروشاهی بگویید بیاید من می خواهم ایشان راببینم. من می رفتم و به ‏‎ ‎‏حاج آقاخسرو شاهی خبر می دادم. ایشان می آمد و با‏‎ ‎‏آقا‏‎ ‎‏ملاقات می کرد. ‏‎ ‎‏آقا‏‎ ‎‏در آن ملاقات می فرمودند: از اینکه ما‏‎ ‎‏همسایه شما‏‎ ‎‏هستیم و شما‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏اذیت می کنیم معذرت می خواهیم، چون پاسدار  های من پشت دیوار شما‏‎ ‎‏باعث زحمت و دردسرتان هستند (آن ایام پاسدارها‏‎ ‎‏بین دیوار خانه امام ‏‎ ‎‏و منزل آقای خسروشاهی قدم می زدند) چند بار هم از درخت خانه آقای ‏‎ ‎‏خسروشاهی گردو به حیاط خانه امام افتاد که حضرت امام شخصا‏‎ ‎‏آنها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏جمع می کردند و از دیوار به آن طرف می انداختند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 154