فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
ورزش امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورزش امام

‏روزی با‏‎ ‎‏آقای میریان مشغول نصب کردن پرده های پنجره اتاق حضرت ‏‎ ‎‏امام بودیم. حضرت امام در بیرون قدم می زدند. پس از دقایقی وارد اتاق ‏‎ ‎‏شدند. خدمتشان عرض سلام کردیم و ایشان جواب دادند و گفتند خسته ‏‎ ‎‏نباشید. دکترها برایشان تجویز کرده بودند که قدم بزنند و ورزش کنند. ‏‎ ‎‏لذا دیدیم که ایشان داخل اتاق دراز کشیدند و حرکاتی را به صورت ‏‎ ‎‏نرمش انجام می دهند. مثلا پاهایشان را تکان می دادند و تا ده می شمردند ‏‎ ‎‏سپس دست هایشان را نرمش می دادند. خیلی مختصر هم خم و راست ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 192

‏می شدند. ایشان به طور مرتب روزی چند مرتبه این حرکات و نرمش ها‏‎ ‎‏را انجام می دادند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 193