فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل ششم : خاطرات حسن سلیمی

فصل ششم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خـاطرات

‏ ‏

حسن سلیمی


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 215

‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 216