سورة الفاتحة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة

‏ ‏

‏ ‏

المباحث هنا: منها ما یتعلّق بمجموع‎ ‎السورة، ومنها ما یتعلّق بمجموع الآیة،‎ ‎ومنها ما یتعلّق بالکلمات والجمل.

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 9

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 10