القول فی الفضولی
المرحلة الرابعة : فیما یتعلّق بالمجیز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المرحلة الرابعة : فیما یتعلّق بالمجیز

 

‏ ‏

المرحلة الرابعة: فیما یتعلّق بالمجیز

‏ ‏

وهو اُمور :

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 241