المقصد السادس فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

المقصد السادس فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً

المقصد السادس فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً

‏ ‏

‏ ‏

ینبغی تقدیم الکلام فی القطع إذ هو حجّة عقلیة وأمارة بتیة .

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 287