ما أفاده الأعلام فی تقریر الأصل
الأمر الخامس فی حجّیة الخبر الواحد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الخامس فی حجّیة الخبر الواحد

الأمر الخامس فی حجّیة الخبر الواحد

‏ ‏

‏وقد وقعت معرکة للآراء ، ولا محیص للفقیه عن الخوض فیها ؛ لأنّه یدور‏‎ ‎‏علیها رحی الاستنباط فی هذه الأعصار .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 429