ما أفاده الأعلام فی تقریر الأصل
الأمر الثانی فی البحث عمّا یتعیّن به الظاهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی فی البحث عمّا یتعیّن به الظاهر

الأمر الثانی فی البحث عمّا یتعیّن به الظاهر

‏ ‏

‏ونکتفی فی المقام بالبحث عن حجّیة قول اللغوی ؛ إذ أکثر ما یبحث عنه فی‏‎ ‎‏مباحث الألفاظ یرجع إلی تشخیص الظاهر :‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 419