الثالث‏: فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه
قیام الأمارات و الاُصول مقام القطع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

قیام الأمارات و الاُصول مقام القطع

قیام الأمارات والاُصول مقام القطع

‏ ‏

‏وإشباع الکلام فی قیام الأمارات والاُصول بنفس أدلّتها مقام القطع یتوقّف‏‎ ‎‏علی البحث فی مقامین :‏

الأوّل :‏ فی إمکان قیامها مقامه ثبوتاً بجمیع أقسامه ؛ سواء کان طریقیاً أو‏‎ ‎‏موضوعیاً وکان تمام الموضوع أو بعض الموضوع ، کان التنزیل بجعل واحد أو‏‎ ‎‏بجعلین .‏

والثانی :‏ فـی وقوعـه إثباتاً وبحسب الدلالـة .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 328