کتاب الطهارة
المقصد الأوّل فی المیاه وأحکامها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقصد الأوّل فی المیاه وأحکامها

المقصد الأوّل

‏ ‏

فی المیاه وأحکامها

‏ ‏

وفیه مقدّمة، ومباحث، وفصول:


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 5

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 6