کتاب الطهارة
الموقف الأوّل فی موضـوعـه
بعض شرائط صدق «الجاری» واعتصامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بعض شرائط صدق «الجاری» واعتصامه

بعض شرائط صدق «الجاری» واعتصامه

‏ ‏

بقی الکلام‏ حول بعض الـقیود الاُخر الـدخیلـة فی صدق «الـجاری»‏‎ ‎‏أو فی الـموضوع الـمذکور فی الـمآثیر الـمحتمل دخالـتها فیـه.‏

وغیر خفیّ:‏  أنّ کثیراً ما لا تکون الـنسبـة بین ما هو مفاد الـلّغـة، وما‏‎ ‎‏هو الـموضوع فی الـدلیل الـتساوی؛ لأنّ من الـممکن کون الانصراف إلـیٰ‏‎ ‎‏صنف خاصّ مورد نظر الـمتکلّم فی قانونـه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 184