کتاب الطهارة
الموقف الثانی : فی حکمه
أدلّة عدم اشتراط کرّیة الجاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

أدلّة عدم اشتراط کرّیة الجاری

أدلّة عدم اشتراط کرّیة الجاری

‏ ‏

‏وما یمکن أن یوجّـه بـه الـرأی الـمشهور، طوائف من الـمآثیر :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 189