کتاب الطهارة
المقام الثانی : فی تحدید الکرّ حسب المساحة
مقتضی الروایات فی تحدید حجم الکرّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقتضی الروایات فی تحدید حجم الکرّ

مقتضی الروایات فی تحدید حجم الکرّ

‏ ‏

‏فعلیـه یتعیّن الـغور فی الـروایات ، وتعیـین مفادها إن أمکن، وإلاّ فلابدّ‏‎ ‎‏من الـطرح والـرجوع إلـیٰ مقتضی الأصل، أو الـذی اخترناه جمعاً بین جمیع‏‎ ‎‏الـمآثیر فی الـکرّ وزناً ومساحـة، وتلک الـمآثیر مختلفـة ومتشتّـتـة، ویبلغ‏‎ ‎‏مجموعها إلـی طوائف:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 310