الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم

الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم

‏ ‏

‏قد نقل غیر واحد : الاتّفاق علی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق ،‏‎ ‎‏واختلافهم فی جوازه بالمخالف‏‎[1]‎‏ ، ولکن هذا الإجماع لا یسمن ولا یغنی من‏‎ ‎‏جوع ، فلابدّ فی تمحیص الحقّ من إفراد کلّ واحد للبحث .‏

‏وعلیه یقع الکلام فی مقامین :‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 237

  • )) کفایة الاُصول : 272 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 227 ، نهایة الأفکار 1 : 546 .