کتاب البیع
الشرط الثانی: تعیین المتعاقدین
مسألة: فی حکم تعیین غیر المالک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مسألة: فی حکم تعیین غیر المالک

مسألة: فی حکم تعیین غیر المالک

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 316