کتاب البیع
المقصد الثانی فی شروط المتعاقدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقصد الثانی فی شروط المتعاقدین

المقصد الثانی

‏ ‏

‏ ‏

فی شروط المتعاقدین


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 273

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 274