کتاب البیع
أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
بحث فی أدلّة قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بحث فی أدلّة قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

بحث فی أدلّة قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

‏ ‏

‏مایمکن أن یکون سنداً لها بتمامها، أو مدرکاً لبعض مفادها، ومجموعاً‏‎ ‎‏یصحّ الاستناد إلـیـه؛ حتّیٰ تکون الـقاعدة معتبرة، ولأجل الاختصار وتسهیل‏‎ ‎‏الأمر جیء بها، وجوه:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 197