کتاب البیع
المقصد الأوّل فی حقیقته وماهیّته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقصد الأوّل فی حقیقته وماهیّته

المقصد الأوّل

‏ ‏

‏ ‏

فی حقیقته وماهیّته

‏ ‏

وفیه جهات:

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 5

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 6