المقصد الثالث فی المفهوم
بقیت اُمور ینبغی التنبیه علیها
الأمر الثانی فی تعدّد الشرط واتحاد الجزاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی فی تعدّد الشرط واتحاد الجزاء

الأمر الثانی فی تعدّد الشرط واتحاد الجزاء

‏ ‏

‏إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء کما فی «إذا خفی الأذان فقصّر»‏ ‏، و«إذا خفی‏‎ ‎‏الجدران فقصّر»‏ ‏؛ فبناء علی ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم‏ ‏، یقع التعارض‏‎ ‎‏بینهما إجمالاً‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 233