مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، 1308ـجواهرالاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی قدس سره (جلد چهارم)/ مؤلف]محرر[ محمدحسن مرتضوی لنگرودی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 581 ص. 4 ج.ISBN:  964 - 335 - 436 - 9(دوره)  ISBN:  964 - 335 - 565 - 9  (ج.4)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.4)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368.  2. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب.عنوان. 9 ج 4 م/ 8/ 159                                                                   BP312 / 297     کتابخانه ملی ایران                                                                        10818 ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

        کد/ م 1535

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 جواهرالاُصول/ الجزءالرابع 

  المؤلف:  آیةالله السیدمحمدحسن المرتضوی اللنگرودی

  التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)

  المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج

  الطبعة الثانیة:  1386 ش/ 1428 ق      

  الکمیة:  1500 نسخة        ‍      

‏ ‏

‏ ‏

‏                  ‏‏  ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 2