مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی، مصطفی، 1309-1356تفسیر القرآن الکریم: مفتاح احسن الخزائن الالهیه ( جلد پنجم ) / مؤلف مصطفی خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1376. 600 ص. 5 ج.ISBN: 964-335-160-2 (دوره)ISBN: 964-335-136-X (ج.5)فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.(ج.5)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس. 1. تفاسیر شیعه--قرن 14. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) -دفترقم.         ب. عنوان.  37 ت 8 خ / 98BP                                            179 / 297   کتابخانه ملی ایران                                              10691 ـ 78 مARMMOA~1کد / م 234

 تفسیر القرآن الکریم (ج5)

‏ ‏

المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

‎ ‎التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی(س)  

المطبعة: مؤسسة العروج ‏ ‏

الطبعة الثانیة:‏ ‏1385ش / 1427ق

الکمیة: 1500 نسخة

السعر: 4500 تومان

‎ ‎

مراکز پخش:   

خیابان انقلاب، بین12 فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

خیابان انقلاب، خیابان12 فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

‏ ‏

نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 2

God


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 3

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 4