المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب
الاُمور المستدل بها علی الاستصحاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الاُمور المستدل بها علی الاستصحاب

الاُمور المستدل بها علی الاستصحاب

‏ ‏

‏إذا عرفت ذلک، فالبحث یقع أوّلاً: فی حجّیته فی الجملة.‏

وثانیاً:‏ فی عموم أدلّة حجّیته.‏

‏فإلیک ما یستدلّ به، وهی اُمور: ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 321