المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب
التنبیه العاشر فی الاستصحاب التعلیقیّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التنبیه العاشر فی الاستصحاب التعلیقیّ

التنبیه العاشر فی الاستصحاب التعلیقیّ

‏ ‏

‏وقبل الخوض فی مغزی المرام نقدّم اُموراً:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 540