المقصد السابع فی الاُصول العملیة
وینبغی التنبیه علی اُمور
تنبیهات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

تنبیهات

تنبیهات

‏ ‏

‏وقد تعرّض لها الشیخ الأعظم‏‎[1]‎‏ ، وتبعه بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 279

  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 301 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 134 .