المقصد السابع فی الاُصول العملیة
وینبغی التنبیه علی اُمور
الأمر الثالث فی الشبهة غیر المحصورة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الثالث فی الشبهة غیر المحصورة

الأمر الثالث فی الشبهة غیر المحصورة

‏ ‏

‏وتوضیح حالها فی ضمن اُمور :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 242