المبحث التاسع فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المبحث التاسع فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث

المبحث التاسع

‏ ‏

فی الماء المستعمل

‏ ‏

‏فی الأحداث والأخباث‏

‏ ‏

والکلام حوله یتمّ ضمن فصول :

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 77

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 78