المبحث العاشر فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المبحث العاشر فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة

المبحث العاشر

‏ ‏

فی الماء المشتبه

‏ ‏

‏من حیث الطهارة والنجاسة‏

‏ ‏

ویتمّ مباحثه فی فصول:

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 167

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 168