المبحث الحادی عشر فی الماء المشتبه من حیث الإطلاق والإضافة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المبحث الحادی عشر فی الماء المشتبه من حیث الإطلاق والإضافة

‏ ‏

المبحث الحادی عشر

‏ ‏

فی الماء المشتبه

‏ ‏

‏من حیث الإطلاق والإضافة‏

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 225

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 226