المعاطاة
تنبیهات فی مبحث المعاطاة
التنبیه الرابع : صور قصد المتعاطیین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

التنبیه الرابع : صور قصد المتعاطیین

التنبیه الرابع : صور قصد المتعاطیین

‏ ‏

وهی کما یلی :

‏1 ـ أن یقصدا بالتعاطی المقابلة بین الملکین، وقد مرّ بیانه.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 136

‏2 ـ أن یقصدا به المقابلة بین التملیکین .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 137