المعاطاة
الاستدلال بالاستصحاب علی المقام
مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : القدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب

مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب 

‏ ‏

‏وإنتاج هذا التقریب موقوف علیٰ إثبات أمرین :‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 51

الأوّل :‏ جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلّی.‏

الثانی :‏ کون المقام من مصادیق هذا القسم من الاستصحاب .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 52