عقــد البیع وشرائطه
فی رضا المکرَه بعقده
فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه

فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه 

‏ ‏

‏وأمّا بالنسبة إلی دخله فی ترتّب الأثر علیه فهو ممّا لا إشکال فیه، وقد مرّ‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 409

‏مفصّلاً، وإنّما الکلام فی أ نّه هل تعتبر مقارنته للعقد فی ذلک، أم لا؟‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 410