علی سرداری
آدم استثنایی در اردوگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

آدم استثنایی در اردوگاه

‏عراقی ها افراد خود را خیلی حساب شده به اردوگاهها می آوردند. یادم هست سربازی‏‎ ‎‏در اردوگاه ما بود که آدم نسبتاً خوبی بود و زمانی که به عراقی ها دستور می دادند اسیران‏‎ ‎‏ایرانی را بزنید، او خوب نمی زد؛ یعنی آرام می زد و این کار مشکلی هم بود؛ چون هم‏‎ ‎‏باید نشان می داد که محکم می زند و هم واقعاً برایش سخت بود که ما را بدون گناه و‏‎ ‎‏جرمی بزند. فقط این یک نفر در میان عراقی ها استثنا بود، چون آنها سرباز خوب یا آدم‏‎ ‎‏مسلمانی که بخواهد اسیران را اذیت نکند به اردوگاه نمی آوردند. آنها بیشتر سربازان‏‎ ‎‏بعثی را می آوردند یا کسانی را می آوردند که ساواکی و استخباراتی باشند. بقیه سربازها،‏‎ ‎‏اگر استخباراتی یا بعثی هم نبودند، از این گروه حساب می بردند و موقعیت خودشان را‏‎ ‎‏به خطر نمی انداختند.‏

‏اساساً، در عراق افراد موقعیت خودشان را به خاطر کسی به خطر نمی انداختند و اگر‏‎ ‎‏دستور می رسید، حتی هموطن و همشهری و دوست و همسایه خود را به قصد کشت‏‎ ‎‏می زدند؛ یعنی اگر کسی از خودشان هم خطایی می کرد او را تا حد مرگ می زدند و به او‏‎ ‎‏رحم نمی کردند. اگر ‏‎ CD‎‏جنایات صدام را دیده باشید، این مسأله کاملاً مشهود است.‏

‎ ‎