عیسی نریمیسایی
مقابل عکس امام رژه می رفتیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مقابل عکس امام رژه می رفتیم

‏یک روز به مناسبت دهه فجر، گروهی درست کرده بودیم که گروه سان و رژه بودند. اینها‏‎ ‎‏لباسها و پیشانی بندهایی تهیه کرده بودند و به شکل نظامی مقابل عکس حضرت امام رژه‏‎ ‎‏می رفتند و عکس حضرت امام از آنان سان می دید و از زیر پرچم جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏عکس حضرت امام حرکت می کردند؛ البته برای این کارها نگهبان می گذاشتیم. همچنین‏‎ ‎‏عده ای در حدود بیست نفر به صورت خیلی زیبا سرودهای زیبا و خوبی را اجرا‏

‏می کردند. ما بار اول که خودمان این مراسم را دیدیم تعجب کردیم. بچه ها می گفتند:‏‎ ‎‏درست است که ما در دست دشمن اسیریم و در دل خاک عراق هستیم، ولی زیر پرچم‏‎ ‎‏ایران و مقابل عکس امام رژه می رویم. این کار و کارهای مشابه، مایه دلگرمی و نشاط و‏‎ ‎‏تقویت روحیه بچه ها بود.‏

‎ ‎