عیسی نریمیسایی
غیرت ایرانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

غیرت ایرانی

‏بعضی افراد هم بودند که در جاده ها اسیر شده بودند یا از اسرای ارتشی زمان شاه بودند.‏‎ ‎‏بعضی از اینها به سلطنت آریامهری اعتقاد داشتند و سلطنت طلب بودند؛ بعضی دیگر‏‎ ‎‏سلطنت طلب نبودند، اما افرادی خوشگذران و لاابالی بودند و اهل مذهب و دیانت‏‎ ‎‏نبودند. با این حال، در بعضی مواقع، وقتی عراقی ها نزد اینها می آمدند و می گفتند: اگر‏‎ ‎‏شما با ما همکاری کنید، شما را ارشد اسرا قرار می دهیم و امتیازات ویژه می گیرید و‏‎ ‎‏مثلاً شما را می بریم تا بغداد را بگردید و آزاد هستید و...، آنها می گفتند: درست است‏‎ ‎‏وضع ظاهری ما طوری است که زیاد آدمهای درستی به نظر نمی آییم، ولی ما هیچ وقت‏

‏به هموطنمان خیانت نمی کنیم. درست است که ما نماز نمی خوانیم یا مثلاً طرفدار شاه‏‎ ‎‏هستیم، ولی به هر حال اینها برادران ما هستند؛ توی یک کشور زندگی می کنیم و زندگی‏‎ ‎‏و اخلاقمان طوری است که هیچ وقت بر ضد هموطنان خود با شما همکاری نمی کنیم.‏‎ ‎‏آنها این گفته خود را در شرایط بسیار سخت و در شکنجه های سخت نیز اثبات می کردند‏‎ ‎‏و این نشان دهنده غیرت ایرانی و افتخاری بود که امام خمینی(س) به این مملکت و‏‎ ‎‏فرزندان آن داده بود، که حاضر نمی شدند به مملکت خود خیانت کنند و خاک و حیثیت‏‎ ‎‏کشورشان را در معرض تجاوز بیگانه قرار دهند. این افراد با ما خیلی مأنوس و خوب‏‎ ‎‏بودند و هیچ خبری را از ما لو ندادند.‏

‎ ‎