علی اصغر صالح آبادی
هنر متعهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

هنر متعهد

‏یکی از دوستان در اردوگاه موصل چهار یک نقاشی کشیده بود. در آن خطوطی به شکل‏‎ ‎‏میله زندان کل قاره آفریقا را فرا گرفته و مردم هم پشت میله ها بودند. کودکی سیاه پوست‏‎ ‎‏پشت میله ها نشسته بود و چشم امیدش به کسی بود که به فریاد آنها برسد. قطرۀ اشکی‏‎ ‎‏هم از چشمش جاری بود که در وسط آن تصویر حضرت امام قرار داشت. این نقاشی‏‎ ‎‏بسیار زیبا بود. البته ما آن را برای اینکه به دست عراقی ها نیفتد در زیر خاک پنهان‏‎ ‎‏می کردیم که نمی دانم آیا دوستان آن را آوردند یا نه؟ اما کاش آن دوستمان طرح را‏‎ ‎‏مجدداً بکشد. امثال این برنامه ها در آنجا فراوان بود.‏

‎ ‎