محسن مهدوی نژاد
توهین به امام ممنوع!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

توهین به امام ممنوع!

‏در همۀ اردوگاهها، مخصوصاً در اوایل اسارت، عراقی ها از ما می خواستند که به امام‏‎ ‎‏توهین کنیم، ولی بعداً بچه ها خودشان را پیدا کردند و دشمن دیگر جرأت نمی کرد این‏‎ ‎‏درخواست را داشته باشد؛ مثلاً در اردوگاه موصل چهار، کسی جرأت نمی کرد به‏‎ ‎‏حضرت امام توهین کند. بچه ها چنین کسی را تکه تکه می کردند و عراقی ها هم این را‏‎ ‎‏می دانستند؛ لذا خودشان اصلاً جرأت این کار را نداشتند و در ایامی که ما آنجا بودیم‏‎ ‎‏اصلاً چنین سخنی نشنیدیم. اردوگاه در دست حزب اللهی ها و بسیجیها بود و کسی‏

‏جرأت نمی کرد به امام توهین کند و اگر کسی چنین کاری می کرد، قطعاً کشته می شد. در‏‎ ‎‏اردوگاه ما چنین برنامه هایی نبود. یادم هست در اوایل اسارت، گاهی این آدمهای‏‎ ‎‏بدبختی را که به عراق پناهنده شده بودند می آوردند تا برای ما سخنرانی کنند. این کار‏‎ ‎‏برای تضعیف روحیۀ ما بود که البته اصلاً برای ما اهمیت نداشت و از آن برای تفریح و‏‎ ‎‏خنده استفاده می کردیم، لذا در روحیۀ ما یک ذره هم تأثیر نمی کرد.‏

‎ ‎