عباس کلیایی
حرس خمینی ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

حرس خمینی ها

‏یادم هست عراقی ها بچه های پاسدار را با نام حرس خمینی صدا می زدند و هر بار هم‏‎ ‎‏چیزی را بهانه می کردند و به این دوستان کتک مفصلی می زدند. ‏

‏عراقی ها کابلهایی داشتند که قطرشان سه ـ چهار سانتیمتر بود و طولشان هم گاهی‏

‏اوقات به یک متر می رسید. آنها چند نفری می آمدند و کسی را که به نام حرس خمینی‏‎ ‎‏صدا کرده بودند با آن کابلها یا باتوم می زدند. خیلی وقتها این شکنجه ها برای این بود که‏‎ ‎‏بچه ها بترسند و کسانی را که پاسدار هستند معرفی کنند، ولی بچه ها مقاومت می کردند و‏‎ ‎‏حرفی نمی زدند. آنها هم می گفتند: پس باید به امام توهین کنید و از تک تک ما‏‎ ‎‏می خواستند این کار را بکنیم. ‏

‎ ‎