مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

رنج غربت؛ داغ حسرت: خاطرات آزادگان از دوران اسارت. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1385. 300 ص.: مصور.ــ (یادها؛ 14)ISBN:  964 - 335 - 819 - 4                                                       فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: به صورت زیرنویس. نمایه.1. جنگ ایران وعراق، 1359 ـ 1367. ـ ـ اسیران ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه  تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج. ب. عنوان.         875 ر/ 1629 DSR                                                  08430922/ 955         کتابخانه ملی ایران                                                    18945 ـ 85 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     

‏ ‏

     

    

     کد/ م 2048

ARMORU~1                                                               

                                                          

‏ ‏

 ‎ ‎                  

رنج غربت؛ داغ حسرت(خاطرات آزادگان از دوران اسارت) 

طرح ونظارت:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ

ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س))

چاپ چهارم:   1390 ‏/‏ 3000 نسخه

قیمت:  4400 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‏ ‏