کمال فتاحی
تو که نمی توانی انکار کنی!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تو که نمی توانی انکار کنی!

‏در اسارت، نامه هایی از طرف آزادگان برای حضرت امام فرستاده می شد که بچه ها از‏‎ ‎‏طریق آنها به حضرت امام ابراز احساسات می کردند و ایشان هم گاهی پاسخ می دادند.‏‎ ‎‏یادم هست روزی چند نفر از ما را صدا کردند و به مقر فرماندهی بردند و گفتند: شما‏‎ ‎‏به جای اینکه در نامه های خود به خانواده هایتان سلام برسانید، به خمینی(س) سلام‏‎ ‎‏رسانده اید و با این کار وارد سیاست شده اید. چرا شما چنین جسارتی کرده اید؟ یکی از‏‎ ‎‏بچه ها نوشته بود: سلام مرا به پدربزرگ روح الله برسانید. عراقی ها گفتند که منظور او از‏‎ ‎‏روح الله ، روح الله خمینی است.او در جواب گفت: پدربزرگ من اسمش روح الله است.‏‎ ‎‏یکی دیگر از برادران نوشته بود «سلام مرا به امام زمانم برسانید». می گفتند: تو هم به‏‎ ‎‏خمینی(س) سلام رسانده ای. او هم گفت: منظور از امام زمان، امام دوازدهم شیعیان‏‎ ‎‏است. اما یکی از دوستان مستقیماً نوشته بود: «سلام مرا به روح الله الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی(س) برسانید». به این دوست ما گفتند: تو که نمی توانی انکار کنی، چون تو‏‎ ‎‏مستقیماً اسم خمینی را آورده ای. حالا در برابر این جسارت که انجام داده ای چه توجیهی‏‎ ‎‏داری؟ این برادر عزیز ـ که اهل کاشان بود ـ با کمال شجاعت گفت: خمینی رهبر من است‏‎ ‎‏و من او را دوست دارم. این سخن تا مغز استخوان افسر بعثی را سوزاند. آنها ما را تهدید‏‎ ‎‏کردند و گفتند: به حساب شما خواهیم رسید. بعد از آن، تا مدتها نامه های ما را قطع‏‎ ‎‏کردند و نگذاشتند نامه بنویسیم، ولی کار خاصی نکردند. فقط ما را تحت نظر داشتند.‏

‎ ‎