علی سرداری
دانشی که تمام نمی شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

دانشی که تمام نمی شد

‏البته ما در این مسأله تا حدود زیادی مدیون یکی از دوستان بزرگوارمان به نام آقای حسین‏‎ ‎‏فرهنگ هستیم که در اسارت با ایشان آشنا شدیم. ایشان از اول تا آخر اسارت درسهای‏‎ ‎‏مختلفی را از حفظ می داد و اطلاعاتشان تمام هم نمی شد. انسان فوق العاده عجیبی بود و‏‎ ‎‏ما چند سال از کلاسهای اصول عقاید، تفسیر قرآن، تحلیل سیاسی ـ تاریخی،‏‎ ‎‏کشورشناسی و ایران شناسی ایشان و نیز تحلیل افکار حضرت امام و دیدگاههای ایشان‏‎ ‎‏استفاده کردیم؛ حتی وقتی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شدند، ایشان تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیلهای زیبایی می کرد. وقتی حضرت امام از دنیا رفتند، من گفتم: ما دیگر بی پناه شدیم‏‎ ‎‏و تمام آرزوها و آمال ما نقش بر آب شد. حقیقتاً، ما به عشق امام زنده بودیم. برای همین،‏‎ ‎‏امام که از دنیا رفت، همه آرزوها و امیدهایمان را بر باد رفته می دیدیم. پس از آنکه‏‎ ‎‏حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شدند نمی دانستیم چه خواهد شد. ما آقای خامنه ای را‏‎ ‎‏خوب نمی شناختیم، ولی ایشان، تجزیه و تحلیل کرد و گفت: این هم یکی از معجزات‏‎ ‎‏الهی است که چنین شخصی را برای چنین روزی آماده کرده است. ما با تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیلهای ایشان، هم قانع شدیم و هم آرامش پیدا کردیم.‏

‎ ‎